Гарантія повернення

У випадку, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 7 (сім) днів від дати старту онлайн занять курсу «Ніколи не пізно» та 7 (семи) календарних днів від дати старту всіх інших онлайн занять — Програми, доступ до яких було надано відповідно до умов Публічного договору: https://psyfaq.com/publichna-oferta (далі – Договір), звернутися до Виконавця з

Заявою про повернення сплачених коштів (далі – Заява) за умови виконання Замовником положень п. 3.9 Договору, а саме 100% оплати Послуги на дату подання Заяви.

Заява надсилається Замовником на електронну адресу: propsyfaq@gmail.com не пізніше строку, зазначеного у п.7.8. Договору, інакше, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Замовник.

Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:

1) Копія паспорта Замовника;
2) Спосіб, дата та сума оплати Послуг;
3) Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;
4) Банківські реквізити повернення коштів.

За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої Заяви.

Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем, на карту здійснення оплати.

У разі відсутності у Заяві на повернення засобів інформації, зазначеної у п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.

У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

Будь-які претензії, заяви, надіслані Замовником після закінчення строку зазначеного у п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.

При перенесенні навчання у кожному з курсів більш пізній термін (на наступний потік) гарантія повернення коштів анулюється (не діє).